Europalace
Europalace
Typ:
Developer:SSIM – OC, a.s.
Zahájenie výstavby:1.Q.2007
Ukončenie výstavby:2.Q.2009
Kraj:
Mesto:Žilina
Ulica:Vysokoškolská
Web adresa:www.europalace.sk
Europalace Europalace Europalace

Popis Projektu

Komplex bude s dobrou dopravnou dostupnosťou a spája funkciu mestského bývania a vyššej občianskej vybavenosti s doplnkovými športovo – relaxačnými funkciami.
Projekt bol navrhovaný so zreteľom na rastúce nároky na technické vybavenie, úspory energií, kvalitu a funkčnosť. Celkový komfort budú dopĺňať eskalátory a livingway.

Komplex bude pozostávať z dvoch častí: z obytnej veže A – 22 NP a z obytného bloku B – 3-8 NP, v ktorých bude spolu 128 bytov.

Svojím charakterom, materiálovým, konštrukčným a architektonickým riešením sleduje dotvorenie a zvýšenie atraktivity tohto prostredia v danej lokalite.

Lokalita

Navrhovaný polyfunkčný komplex sa nachádza v Žiline, na okraji sídliska Vlčince v blízkosti areálu Žilinskej univerzity, obchodného centra / Baumax, Carefoure, Kaufland/ športového centra, plaváreň, športová hala a tenisového centra.

Predajca
BYTY - SLOVAKIA, s.r.o.

Mariánske námestie 193/12
010 01 Žilina

Tel./Fax: 041/5643128
Bezplatná linka: 0800 222 666
Mobil: 0917/863 187

E-mail: bytyslovakia@ssim.sk