Feedback
Vyhľadať novostavbu:  
Dnes je Nedeľa, 16.12.2018
Novostavba Emporia City Residence
Novostavba Emporia City Residence
Typ:Bytové domy a apartmány
Developer:EMPORIA INVEST, s.r.o.
Zahájenie výstavby:
Ukončenie výstavby:
Kraj:Banskobystrický kraj
Mesto:Zvolen
Ulica:Hodžová ulica
Novostavba Emporia City Residence Novostavba Emporia City Residence Novostavba Emporia City Residence

Popis projektu

Základné údaje o stavbe a jej prevádzke

Územie plní zväčša funkciu obytného charakteru.
Bytový komplex pozostáva z dvoch obytných blokov - blok A a blok B spojených polozapustenou podzemnou garážou. Bloky tvoria vnútroareálový priestor - átrium, ktoré je sprístupnené po exteriérovom schodisku obyvateľom domu. V átriu bude vytvorená kľudová zóna pre obyvateľov objektu. Z urbanistického hľadiska obidva bloky rešpektujú okolitú štruktúru a sú osadené rovnobežne s ulicou Š. Moyzesa a ul. P. Jilelmnického. Bloky sú radené v koridore jestvujúcej voľnej zástavby Moyzesovej ul. a Jilemnického ul.
Bytové bloky sú navrhnuté ako päťpodlažné, z toho posledné piate podlažie je ustúpené.
V suteréne: Garážové státia, pivničné priestory, komunikačné jadrá, kotolňa, kočikáreň, miestnosť pre upratovačku, polyfunkčný priestor - blok B.
Na 1.NP: Blok A - bytové jednotky, Blok B - polyfunkčný parter
Na 2.NP - 5.NP Blok A, Blok B - bytové jednotky
1.NP bytového komplexu ± 0,00 = 294,30m n.v. je 1,62 a 2,025 m nad úrovňou terénu. Polyfunkčný parter bloku B je priamo sprístupnený z terénu Moyzesovej ulice. Vstup do bloku A je z Jilemnického ul., do bloku B je z Moyzesovej ulice. Bytový komplex je bezbariérovo prístupný z Moyzesovej ulice.

Lokalita

Územie, na ktorom je bytový komplex navrhovaný sa nachádza v centre mesta Zvolen, na nároží ulíc - Hodžovej ulici, ul. Š. Moyzesa a ul. P. Jilemnického na p.č. 957/1, 957/2 k.ú. Zvolen. Urbanistické vzťahy najbližšieho okolia sú definované jestvujúcou zástavbou. Pozemok, na ktorom sa objekt nachádza, má strategickú polohu v rámci mesta vzhľadom na výborné dopravné napojenie s ostatnými mestskými časťami a vzhľadom na bezprostredné napojenie na starú časť mesta Zvolen.
Pozemky okolitej zástavby sú zastavané čiastočne individuálnou zástavbou, čiastočne bytovou výstavbou a taktiež sa v tesnej blízkosti objektu nachádza škola a menšie polyfunkčné objekty. Zástavba lokality sa vyznačuje pomerne malou hustotou, ktorá sa s rozvojom mesta zvyšuje.
Pozemok je ohraničený z troch strán komunikáciami, zo severu - ul. Hodžova, z východu ul. Š. Moyzesa, zo západu ul. P. Jilemnického. Z južnej strany objekt susedí s pozemkom rodinného domu.
Územie je rovinatého charakteru.
V riešenom území je vybudovaná kompletná technická infraštruktúra vedúca v Moyzesovej ulici , Hodžovej ulici a ul. P. Jilemnického. Bytový komplex bude napojený z Hodžovej ulice a z ul. P. Jilemnického. Riešené územie nespadá do ochranného pásma pamiatkovej starostlivosti starého mesta.

Predajca
EMPORIA INVEST, s.r.o.

T. Vansovej 2333/28,
960 01 Zvolen

Tel.:, Fax: +421 45 53 82 799
E-mail: info@emporiazvolen.sk
IČO: 44057466
DIČ: 2022597940
IČ DPH: SK7020000504


SCR graphicsNewsletter
Prajete si dostávať informácie o novinkách a aktuálnej ponuke priamo na Váš e-mail?

Hypotekárna kalkulačka
Hypotekárna kalkulačkaVyužite online kalkulačku a vypočítajte si výšku Vašich splátok a ostatné podmienky úveru u rôznych poskytovateľov úverov.

Prečo by ste mali pridať Vašu novostavbu?
Prečítajte si aké praktické prínosy môže mať tento projekt (možno aj pre Vás).